“Zelf bepalen wanneer je wilt stoppen met werken”

Independer.nl is de grootste vergelijkingssite op het gebied van verzekeringen en financiële producten en diensten in Nederland. Niet alleen richt de site zich op vergelijken, ook kunnen veel van de vergeleken producten en diensten direct via Independer worden afgesloten en aangeschaft.

Vanuit haar missie wil Independer laten zien wat ze doet voor haar klanten. Dat ze er juist is zodat de klanten van Independer met een gerust hart zelf hun eigen financiële beslissingen kunnen nemen.

“Bij Independer willen we dat iedereen zelfstandig zijn of haar beslissingen kan nemen. Zelf bepalen wat goed voor je is. Zelf bepalen hoe je je leven leeft. En hoe je voor dat leven zorgt.” Independer commercial 2016

 

Zo word je de baas over je eigen pensioen

Independer is op een ‘lean startup’ manier op zoek naar een winnende propositie om het pensioenprobleem van veel Nederlanders op een online manier op te lossen. Randvoorwaardelijk voor dit concept is dat de klant op eenvoudige wijze inzicht verkrijgt in zijn pensioensituatie en de beslissing kan nemen om er iets aan te doen als dat nodig is. (handelingsperspectief).

Om de klanten van Independer het juiste inzicht te kunnen bieden, is Independer op zoek gegaan naar een partner om het pensioenconcept mee te realiseren, die beschikt over de juiste kennis, ervaring en software:

“We hebben gezocht naar een partner die met de beschikbare data van onze klanten op basis van een SaaS oplossing snel toekomstscenario’s kan doorrekenen, zodat wij onze klant online direct inzicht kunnen bieden in zijn of haar situatie. Bij de keuze voor de Omniplan was van belang dat de benodigde rekenservices passen in onze architectuur van online dienstverlening en dat deze actueel worden gehouden om te voldoen aan de geldende wet en regelgeving. Maar daarnaast speelde zeker ook mee, dat de implementatie van de rekenservices geen belemmering vormt in onze ambitie om snel te ontwikkelen en snel te leren.” Roel ter Brugge, Manager Innovation & IT

 

Inzicht in je pensioen

Bij het realiseren van het pensioen concept is er gekeken naar de drie onderwerpen die de totale klant ervaring bepalen. Inventarisatie, overzicht en inzicht.

Om overzicht te krijgen in de pensioen situatie van de klant is een inventarisatie van verschillende gegevens noodzakelijk. Pensioen is complexe materie. Eigenlijk zijn alle inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden of voorzieningen wel van invloed op de pensioen situatie. Maar voor een goede gebruikerservaring is het van belang om drempels in het inventarisatieproces te verlagen. Bijvoorbeeld door de hoeveelheid benodigde gegevens sterk te beperken en het proces te vereenvoudigen door gebruik van slimme pre-fill mogelijkheden. Independer biedt daarom de mogelijkheid om gegevens op te halen vanuit Mijnpensioenoverzicht.nl.

In het ontwikkeltraject heeft Omniplan vanuit haar domeinkennis geholpen om een aantal consequenties van ontwerp principes goed helder en besluitbaar te krijgen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met het pensioen wanneer een klant is gestopt met werken, maar de pensioendatum nog niet is bereikt. Wat betekent dit voor de pensioenprognoses? Kun je in dit geval beter de pensioendatum naar voren halen? Wat is de consequentie van het hanteren van de geprognotiseerde AOW-leeftijd op basis van levensverwachting, terwijl dit nog geen formele wetgeving is? Het antwoord op dergelijke vragen kan bepalend zijn voor de gebruikerservaring.

 

Voorbeeld van een grafiek uit de applicatie

 

Samenwerking Independer en Omniplan

Het team vanuit Independer is aangevuld met de teamleden vanuit Omniplan. De combinatie van zowel functionele als technische business consultancy maakte de samenwerking heel effectief en doortastend. Bovendien vonden beide partijen elkaar in de voortdurende focus op het creëren van meerwaarde voor de consument. Hierdoor heeft Omniplan positief kunnen bijdragen aan de snelle realisatie van een eerste versie van het platform ‘Pensioen’, als onderdeel van Independer.nl. Met deze implementatie kan  Independer starten met het bewerken van de markt, en het leren en optimaliseren van het Pensioen concept in volgende releases.

Omniplan stelt de rekenservices beschikbaar voor Independer via het Omniplan Personal Finance Platform©. Dit platform biedt:

  • Schaalbare rekenservices, gehost vanuit Microsoft Azure;
  • Monitoring op performance en security;
  • Updates op basis van veranderende wet- en regelgeving.

Resultaat: lancering op 10 januari

Bepaal zelf wanneer je wilt stoppen met werken!

 

Meer weten?

Neem contact op met Marcel Nijland, Strategie & Business Development

Loading…