Een compleet en betrouwbaar adviesplatform

De Adviesplanner maakt deel uit van het Personal Finance Platform. De planner draait in een veilige en stabiele cloudoplossing die voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Omniplan heeft uit handen van het onafhankelijke bureau Duijnborgh het ISO-27001:2017 Certificaat ontvangen. Deze certificering bevestigt dat Omniplan haar processen rondom informatiebeveiliging op de juiste manier heeft gedocumenteerd en correct beheert. 

 • Ik verwacht dat klanten steeds meer behoefte gaan krijgen aan digitale adviestrajecten. Afgelopen tijd was dit duidelijk zichtbaar.

  Joep van Spreeuwel - Servatus

Productspecificaties van de Adviesplanner

Instellingen

 • Inflatiepercentage
 • Toetsrente
 • Belastinglatenties
 • Gewenst besteedbaar inkomen
 • Gewenst besteedbaar inkomen bij overlijden
 • Gewenst besteedbaar inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Gewenst besteedbaar inkomen bij werkloosheid


Klantdossier

 • Klantdossier getoond op basis van meest recente aangemaakt 
 • Klantdossier zoeken op basis van naam, postcode of nummer
 • Documenten toevoegen aan het klantdossier
 • Vastlegging van de kennis en ervaring van de klant in het klantdossier
 • Motivatievelden ter onderbouwing van het advies
 • Klantgegevens dupliceren voor hergebruik bij diverse adviestrajecten aan dezelfde klant


IB-ondernemer 

 • Keuze in stakingsmogelijkheden bij risicoscenario's
 • Geruisloze inbreng in een nieuwe BV bij staking
 • Toets inkomen t.b.v. betaalbaarheidsanalyse
 • Zelfstandigenaftrek
 • Oudedagsreserve


Inkomen

 • Dienstbetrekking
 • Dienstbetrekking Tijdelijk/Flex
 • Dienstbetrekking DGA
 • Pensioen in eigen beheer
 • Oudedagsverplichting
 • Pensioenaanspraak
 • Oudedagsreserve
 • Prepensioen en VUT
 • Inkomsten vroegere arbeid
 • Bijstandsuitkering
 • WW-uitkering
 • WIA-uitkering
 • ANW-uitkering
 • Overige werkzaamheden
 • Periodieke uitkering
 • Te ontvangen alimentatie
 • Ontvangen onbelast
 • Huurinkomsten


BV-module 

 • De BV-module bevat onder meer de volgende onderdelen:
 • Pensioen in eigen beheer: een berekening van de fiscale en commerciële voorziening in de opbouw- en uitkeerfase (salaris/diensttijd en bpr).
 • Stamrecht: een berekening van de fiscale en commerciële voorziening in de opbouw- en uitkeerfase (gerichte en zuivere lijfrente).
 • Lenen van of aan de BV: de eigenwoningschuld, de rekening-courantverhouding directie, vorderingen op de BV.
 • Geld uit de BV: via dividend, salaris of terugbetaling op kapitaal.
 • Deelneming: de deelneming als actiefpost, met verwachte waardestijging of -daling en dividend van werk naar holding.
 • Liquiditeiten: de ontwikkeling van ‘kas/bank/giro’ en beleggen binnen de BV.


Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • WIA-aanvullingsverzekering
 • Woonlasten AOV
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Erfrente
 • Lijfrenteverzekering
 • Bancaire lijfrente
 • Direct Ingaande Lijfrente
 • Kapitaalverzekering
 • Andere premie niet aftrekbaar
 • Stamrecht/lijfrente eigen beheer


Fiscaal overig

 • Jaarruimte
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Buitengewone uitgave
 • Giften
 • Fiscale correctiepost
 • Afwijkende belastingplicht
 • Meewerkaftrek


Woning 

 • Huur
 • Woning
 • Kosten eigen woning
 • Hypothecaire lening 


Vermogen

 • Specifiek te goed
 • Maatschappelijke beleggingen
 • Beleggingen in durfkapitaal
 • Premiedepot
 • Lening
 • Persoonlijke lening
 • Doorlopend krediet
 • Vermogensbestanddeel
 • Besloten Vennootschap
 • DGA - Vordering op BV
 • DGA - Schuld aan BV
 • Levensloop


Uitgaven

 • Specifieke uitgaven
 • Uitgaven voor kind
 • Alimentatie
 • Persoonlijke uitgave
 • Extra kosten na overlijden


Hypotheken 

 • Financieringsbehoefte
 • Betaalbaarheidsanalyse
 • Inventarisatie van doelen, wensen, kennis -en risicobereidheid
 • Financieringsopzet
 • Samenstelling hypotheek
 • Weergave risicoscenario's en benodigde bescherming
 • Motivatievelden ter onderbouwing van het advies
 • Maandlastenoverzicht en rapportage


Scenario analyse

 • Langleven
 • Overlijden cliënt
 • Overlijden partner
 • Arbeidsongeschiktheid cliënt
 • Arbeidsongeschiktheid partner
 • Werkloosheid cliënt
 • Werkloosheid partner 


Scenario visualisatie

 • Inkomensgrafieken
 • Vermogensgrafieken
 • Cijferbladen in de applicatie
 • Cijferbladen in- of exclusief fiscale toelichting als export naar MS Excel en PDF


Rekentools 

 • WIA-planner: Snel en overzichtelijk berekeningen maken van de inkomensontwikkeling bij arbeidsongeschiktheid i.v.m. de WIA desgewenst kunnen verzekeringsoplossingen worden ingevoerd om een advies cijfermatig tot uitdrukking te laten komen
 • SterftekansPlanner: Berekent de kans op overlijden over een ingegeven periode
 • DGA RendementPlanner: Berekent de waardeontwikkeling van vermogen in een BV dat wordt belegd in de BV of in privé over een periode van 10 jaar
 • SuccessiePlanner: Toont de erfbelasting bij het overlijden van de cliënt
 • LijfrentePlanner: Snel en overzichtelijk een berekening van de mogelijke lijfrenteaftrek: - Jaarruimte - Reserveringsruimte - Omzetting Oudedagsreserve - Omzetting Stakingswinst
 • RendementPlanner: Berekent onder andere de eindwaarde, de contante waarde en de benodigde looptijd, de inleg en het rendement
 • SchenkingsPlanner: Berekent het verschil tussen vererven bij overlijden of schenken in contanten bij overlijden > berekent het verschil in successierechten tussen vererven bij overlijden of schenken onder schuldigerkenning tijdens leven
 • VerdelingsPlanner: Verdeling van gemeenschappelijk vermogen bij echtscheiding


Rapportage

 • Rapport in MS Word
 • Rapport in Adobe PDF
 • Verkort rapport
 • Uitgebreid rapport
 • Hypotheekrapport


Support 

 • Ondersteuning per telefoon en e-mail
 • Helpfunctie in de Adviesplanner met toelichtingen over het gebruik van specifieke onderwerpen
 • Vraag en antwoord van de meest gestelde vragen
 • Instructiefilms voor het gebruik van de Adviesplanner en specifieke onderwerpen
 • Dossiers exporteren en door een medewerker van Omniplan ter beoordeling aanbieden
 • Ondersteuning op afstand door een medewerker van Omniplan mee te laten kijken op uw scherm


Systeemvereisten

 • Windows: X86 of x64 (ondersteuning 64-bit modus alleen voor Internet Explorer) 1.6-gigahertz (GHz) of een hogere processor met 512-MB of RAM
 • De Omniplan Adviesplanner maakt gebruik van een Microsoft Silverlight Plug-in. Deze plug-in dient geïnstalleerd te staan op uw systeem. 

Omniplan: Delivering Personal Finance

Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij zorgen voor het beste gereedschap voor adviseur en consument voor een optimaal advies over de financiële toekomst.

Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor adviseur en consument onmisbaar zijn voor het nemen en monitoren van gezonde financiële beslissingen. Voor zowel grootbank als individuele adviseur zijn we een betrouwbare partner op het gebied van personal finance.

Wilt u meer weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

 • De businesspartner voor alles rondom financieel advies
 • Al sinds 1995 de specialist in financiële adviessoftware
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard