Adviesplanner update van 1 Januari 2022

In verband met aanpassingen in Wet- en Regelgeving die per 1 januari 2022 ingaan heeft de Adviesplanner een nieuwe versie. Deze update heeft versienummer 10.0.0.12
In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

• Cijfer update 2022
• Aanpassing onderwerp jaarruimte met nieuwe cijfers
• Calculator autobijtelling verwijderd
• Rekentools verwijderd

Vragen en/of opmerkingen?
We zijn altijd benieuwd naar uw mening over de Adviesplanner, dit helpt ons om de Adviesplanner te verbeteren. Ook voor inhoudelijke of technische hulp zijn we bereikbaar. Neem graag contact op via Customer Support 020-50 50 311 of stuur een e-mail naar support@omniplan.nl.Adviesplanner update van 1 juli 2021 versienummer 9.1.0.1

In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen:
• Update sociale cijfers per 1-7-2021
• Rekentools
  - WIA planner

Overige verbeteringen
• Afbouwgrens ouderenkorting miste inflatiecorrectie
• Bij periodieke giften werd gerekend met een drempel, deze is verwijderd
• Plafond bij eenmalige gift bij hoog inkomen leidde tot negatieve aftrek dit wordt nu afgekapt op nul
• Persoonlijke lening; de fiscale waarde van de schuld werd een jaar te laat meegenomen
• Lening; ingangsdatum in de toekomst werd altijd gestart in het huidige jaar
• Vermogensbestandsdeel; het jaarlijkse bedrag toename gaf een maandelijkse toename
• Besloten Vennootschap; AB latentie wordt nu correct berekend in jaar van overlijden
• Besloten Vennootschap; terugkerende investering voor specifieke activa wordt getoond in de cashflow en de uitgave verwerkt in de liquide middelen.

Adviesplanner update van 1 januari 2021 versienummer 9.0.0.6

In deze release zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

• Update fiscale en sociale cijfers 2021
• Afbouw zelfstandigenaftrek t/m 2036
• Vervroeging einddatum levensloopregeling naar 1 november 2021
• Nieuwe financieringslasttabellen, verhoging financieringsruimte tweeverdieners, verhoging NHG grenzen.
• Rekentools
- Lijfrenteplanner
- WIA planner
- Schenkingsplanner
- Successieplanner
- DGA Rendementplanner

Overige verbeteringen

• Lijfrenteverzekering; berekening nabestaandenuitkering indien einddatum lijfrenteverzekering binnen 14 maanden na einddatum verzekering lag, is aangepast.
• Overige Schulden (Besloten Vennootschap); bij opvoer in de toekomst werd een onjuiste looptijd genomen voor het aflossingsschema. Dit is nu opgelost.
• Uitbetaling algemene heffingskorting aangepast voor alleen degene die geboren zijn na 1962.
• WGA-uitkering; duur Loongerelateerde uitkering gemaximeerd op 24 maanden.
• Specifieke activa (Besloten Vennootschap); bij terugkerende investering werd in cashflow overzicht twee keer het bedrag van de investering opgenomen. Dit is nu aangepast naar 1 keer.

Nieuws & Kennis

Tafelvoetbal Omniplan
Omniplan

Een kijk in de keuken bij Omniplan, zo wordt onze software ontwikkeld!

Lees meer
Maarten Aan Het Werk
Omniplan

Onderweg naar online & realtime financiëleplanning

Lees meer
Iso 27001 Omniplan
Omniplan

Omniplan ontvangt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Lees meer