Werken Computer

Business Continuïteit Omniplan

De wereld is de laatste paar dagen flink aan het veranderen. Een situatie die voor ons allen nieuw is en waarvan we hopen dat deze zo spoedig mogelijk weer terug is bij het oude. Om dat te bereiken zullen we daar met zijn allen aan moeten werken en vooral een aantal dingen ontzien die zo gewoon voor ons zijn.

Vanuit Omniplan is de gezondheid van onze mensen, hun families en onze relaties een belangrijke zorg. Regelmatig denken we na over het opvangen en oplossen van catastrofes zoals een brand of natuurramp. Hiervoor hebben we een Business Continue Plan (BCP). Deze is inmiddels uitgebreid met een hoofdstuk “Wat te doen bij een pandemie” en is nu van kracht.  
 
We nemen diverse maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers, relaties en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Om de verspreiding en impact van het coronavirus te voorkomen en beperken, volgt Omniplan het beleid en de adviezen van het RIVM, GGD, de overheid en de WHO op.  
 
Wat betekent dit concreet

  • We volgen alle adviezen en maatregelen van het RIVM en de overheid op
  • Omniplan houdt voortdurend de nieuwsberichten in de gaten, en past daar het beleid op aan
  • Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk vanuit huis te werken
  • Werkt men toch op kantoor, dan vermijden we zoveel mogelijk het Openbaar Vervoer of we reizen buiten de spitsuren
  • We zorgen dat er minimaal twee meter zit tussen de werkplekken zijn
  • Alle afspraken met gasten en of klanten op ons kantoor worden geannuleerd en vinden via videoconference plaats
  • Alle bezoeken buiten kantoor worden geannuleerd en vinden via videoconference plaats
  • Alle (interne) evenementen worden opgeschort tot nadere order
  • We nemen extra maatregelen die nodig worden geacht om de continuïteit te waarborgen, of de gezondheidsrisico’s zo laag mogelijk te houden. 

Hoelang blijven deze maatregelen in werking?

Dat is afhankelijk van hoe de verspreiding van het coronavirus zich ontwikkelt. En de adviezen van de overheid en het RIVM.


Vragen?

Heb je vragen na het lezen van ons beleid of de uitwerking ervan? Neem dan contact op jouw Omniplan contactpersoon. Of stuur een mail naar contact met ons op via t.ehren@omniplan.nl.

* Deze update wordt bijgewerkt indien de omstandigheden daarom vragen.