Infographic Finbotx

Finbotx

Omniplan en Finbotx werken samen op het gebied van vermogensplanning. Dit vergt projecties die erg ver in de toekomst liggen en zelfs de 25 jaar vaak (ver) overstijgen. Het moge duidelijk zijn dat dit soort projecties door veel onzekerheid worden geplaagd.


Een goed voorbeeld van zo’n wetmatigheid zijn financiële crises. De afgelopen jaren hebben we ze met enige regelmaat voorbij zien komen. Het barsten van de Internet Bubbel, de Krediet Crisis, de Azië Crisis en het meest recent de Corona Crisis, om er maar een paar te noemen. We weten niet wanneer en wat de oorzaak zal zijn, maar dat er eens in de zoveel tijd een crisis plaatsvindt lijkt onontkoombaar. Het is dan ook niet meer dan prudent om hier bij projecties rekening mee te houden.

Ook al kunnen we veel leren van het verleden, we kunnen er ook niet blind op vertrouwen dat de toekomst identiek zal zijn aan de afgelopen jaren. Dit zou vergelijkbaar zijn met het besturen van een auto terwijl de bestuurder alleen maar in de achteruitkijkspiegel kijkt. Zowel de belegger als de ondernemer dienen flexibel genoeg te zijn om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, maar doen er ook goed aan om vast te houden aan een langetermijn visie waarbij geobserveerde wetmatigheden niet uit het oog verloren worden. Een duidelijke scheiding tussen de tactische en strategische visie kan hierbij helpen.

Als Omniplan partner kijken we er naar uit om ook in de toekomst onze gezamenlijke klanten te helpen met het kwantificeren van beleggingsrisico. Van risicoprofilering tot scenario analyse; onze API’s zorgen voor academisch onderbouwde oplossingen in uw beleggingsapplicaties.BANNER VERMOGEN2
blog

Koopkrachtverbetering: wat betekent dit voor jou?

Lees meer
BANNER BEELD WONEN Andere Achtergrond
wonen

Verduurzamen van je woning in 2024 nog aantrekkelijker!

Lees meer
Omniplan SOC 2 Type 2 Header
SOC2

Omniplan maakt forse verdiepingsslag in informatiebeveiliging met SOC 2 Type II verklaring

Lees meer