Skip to content

De basisbeurs is terug van weggeweest!

28 juni 2023
Plan de financiering van je studerende kinderen met de Personal Finance Planner.

Met ingang van het studiejaar 2023-2024 krijgen zo’n 435.000 studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs. Het wetsvoorstel is op 6 juni door de Eerste Kamer aangenomen.

In de praktijk kunnen veel studenten niet rondkomen van een bijbaan, zorg- en huurtoeslag en de ouderbijdrage. Daarom lenen ze regelmatig extra bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Wat leidt tot hoge studieschulden bij studenten. Zo bedroeg de studieschuld in 2022 gemiddeld € 16.400. Helaas zijn ook hogere schulden van € 70.000 geen uitzondering.

Naast de mentale druk die een dergelijke schuld met zich meebrengt, vormen de rente- en aflossingsverplichtingen ook een enorme beperking bij toekomstplannen van de student.

Zo zien veel studenten van een vervolgopleiding af, vanwege de hoog opgelopen studieschuld. En wanneer ze een eigen woning willen kopen, beperkt de studieschuld hun leencapaciteit waardoor ze minder hypotheek krijgen. Deze situatie is niet langer wenselijk. Daarom keert de basisbeurs na 8 jaar weer terug.


Waar heb je recht op?

Studenten in het hoger onderwijs hebben vanaf september 2023 recht op de basisbeurs als ze:

  • in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren aan een hogeschool of universiteit en
  • nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs

De basisbeurs voor uitwonende studenten bedraagt € 274,90 per maand. Thuiswonende studenten ontvangen € 110,30. Daarnaast krijgen alle uitwonende studenten gedurende een jaar € 164,30 extra per maand ter compensatie voor de hogere kosten van onder meer: boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt daardoor in totaal bijna € 439,20. Voor het aankomend studiejaar betekent dat zo’n € 5.270,40.

Daarnaast kunnen studenten recht hebben op een aanvullende beurs. Deze bedraagt maximaal
€ 416 per maand en is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Zij mogen dan niet meer verdienen dan ongeveer €70.000. Tevens kunnen studenten aanspraak maken op een studentenreisproduct.

De basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct zijn een ‘prestatiebeurs’ waarover rente wordt gerekend. Als studenten binnen 10 jaar hun diploma halen, wordt de beurs (inclusief de rente) omgezet in een gift en hoeven ze deze niet terug te betalen.


Wat kun je als ouder nog meer doen?

Studeren is een kostbare aangelegenheid. Wat kun je als ouders, naast een ouderbijdrage, nog meer doen om je studerende kind(eren) financieel te helpen? Jaarlijks mogen ouders € 6.035 (2023) belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dit bedrag mag eenmalig verhoogd worden voor de financiering van een studie. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling bedraagt € 60.298 (2023). Maar let op: er gelden extra voorwaarden, zoals de leeftijd van het kind (18-40 jaar), een notariële en aantoonbare studiekosten van tenminste € 20.000 exclusief levensonderhoud (2023). En er mag niet eerder gebruik zijn gemaakt van de verhoogde vrijstelling.

Wat is een passend advies? 

Een bijbaan, lenen bij DUO, (eenmalig) schenken of een familielening bij ouders? Wat is het best passende advies voor ouders en hun studerende kind? Dit zijn vraagstukken waarbij de financieel planner kan helpen.

De Personal Finance Planner biedt daarbij de mogelijkheid om verschillende scenario’s door te rekenen. Zo kunnen de opties goed vergeleken worden waardoor u uw klant het best passende advies geeft.

Voorkom hoge studieschulden en plan de financiering van je studerende kinderen!