Skip to content

Privacy Statement

Wat betekent de privacywet - Avg-?

Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bent of als u contact met ons hebt via onze website. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer is een persoonsgegeven. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Een los IP-adres is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra u ook weet van wie dat adres is.

Dit bedoelen we met verwerken:

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat u kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Algemene gegevensbescherming (Avg) noemt bij verwerken: 'het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.'

Omniplan registreert persoonsgegevens om aan de opdrachtgever haar dienstverlening te kunnen bieden. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door rechtstreekse invoer of aanlevering door de opdrachtgevers van Omniplan op onze website.

De persoonsgegevens , die verwerkt worden in de door onze geleverde applicatie "Personal Finance Planner", worden door de gebruikers van de applicatie gewijzigd. Zij zijn volgens de wet verantwoordelijke voor juiste verwerwerking van deze gegevens.

Gebruikers:

Gebruikers zijn degene die inloggen op de applicatie "Personal Financial Planner" , degene die door de verantwoordelijke( (klant Omniplan) geautoriseerd zijn om persoonsgegevens in de applicatie te verwerken:

Bezoekers:

Bezoekers zijn degene die de commerciële website van Omniplan bezoeken. U bevindt zich momenteel op de website voor bezoekers. Op deze site worden enkel de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, Achternaam, emailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Het gebruik van cookies!

Omniplan gebruikt cookies als u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine bestanden die de eigenaar van een website op het apparaat van een bezoeker plaatst.

  • Functionele cookies: Deze gebruiken wij om de inhoud van de website goed op uw scherm te kunnen tonen
  • Advertentie Cookies: Wij gebruiken advertentie cookies voor het tonen van relevante advertenties op externe websites en personalisatie cookies om de website af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Analytische cookies: Dit zijn social media cookies die analyseren wat u online doet.
  • Voor deze laatse 2 vormen van cookies geeft u expliciet toestemming. Voor functionele cookies is geen toestemming nodig.

Van wie hebben we persoonsgegevens? En waarvoor gebruiken we ze?

We hebben persoonsgegevens van onze medewerkers, klantcontacten en de medewerkers van onze klantorganisaties.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? En hoelang bewaren ze?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Bewaartermijnen:

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De gegevens die u ons klant verstrekt bewaren we zolang als er tussen beide partijen een overeenkomst bestaat. Het bewaren van de gegevens in de Personal Finance Planner applicatie is de verantwoordelijkheid van onze klanten.

Wel geldt dat Omniplan niet verantwoordelijk is,volgens de wet,  voor het verwijderen van de dossiers , dit zijn de organisaties waarmee u een overeenkomst hebt afgesloten.

Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Omniplan en haar klant worden de persoonsgegevens overgedragen naar de klant en is deze verder verantwoordelijk wat hiermee verder gebeurd. (recht op dataportabiliteit)

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten onze organisatie. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt binnen de Europese Unie.

Daarbij gaat het om:

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens. Zaken regelen kan niet zonder dat u persoonsgegevens deelt. Elke dag verwerken onze computers gegevens van klanten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

Vragen over privacy bij Omniplan?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over uw hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ˜ Recht van inzage". Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ˜Recht op correctie": Veel van deze gegevens ziet u als u als klantorganisatie inlogt op de applicatie "Personal Finance Planner". U kunt ze daar ook aanpassen. Omniplan is niet de organisatie die bepaald of dit mag/kan. De klantorganisatie is contractueel hier verantwoordelijk voor. Heeft u hier vragen over? Stuur een e-mail naar fg@omniplan.nl of bel naar 0031 (0) 20 50 50 310