Skip to content

Alles wat je moet weten over het minimumloon met betrekking tot Sociale Zekerheid

20 juni 2022

Als financieel planner tref je waarschijnlijk weinig klanten met een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon. Doorgaans heeft de doelgroep van een financieel planner iets meer te besteden. Toch is de hoogte van het wettelijk minimum loon relevant voor iedere financieel adviseur en voor iedere financiële planning. Waarom is dat zo?

Als financieel adviseur spreek je verschillende soorten klanten. Bijvoorbeeld een ondernemer die personeel in dienst heeft met recht op het wettelijk minimumloon. Of misschien ontvangt je klant zelf een uitkering gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Veel sociale uitkeringen en voorzieningen zijn namelijk gekoppeld aan een ‘sociaal bestaansminimum’. Hoe zit dat nou precies?

Hoogte minimumloon

Om te beginnen past de overheid het wettelijk minimumloon en de daarvan afgeleide uitkeringen tweemaal per jaar aan (op 1 januari en op 1 juli). Per 1 juli 2022 staat het bruto minimumloon voor een 21-jarige vast op € 1.756,20 per maand.
Op basis van de rekenregels wordt het bruto minimumloon vervolgens omgerekend naar een netto bedrag (referentieminimumloon). Hiermee worden de uitkeringsbedragen voor verschillende sociale verzekeringen en sociale voorzieningen vastgesteld.


Koppeling sociale voorzieningen met minimumloon

Het verschilt per uitkering welke invloed het minimumloon heeft op het uitkeringsbedrag.

De regels zijn als volgt:

  • AOW-uitkering: Gehuwden en samenwonende partners hebben ieder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een zelfstandig recht op een AOW-uitkering die netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangen zij dus 100% van het netto minimumloon. Voor een alleenstaande is de AOW-uitkering gelijk aan 70% van het netto minimumloon.
  • Nabestaandenuitkering: deze bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Let op: er is een gedeeltelijke inkomenstoets voor inkomsten uit arbeid (w.o. loon, winst uit onderneming) en volledige korting van inkomsten in verband met arbeid (zoals werkloosheidsuitkering, WIA e.d.).
  • WIA-uitkering: deze is gekoppeld aan het bruto minimum loon (en uiteraard aan de mate van arbeidsongeschiktheid).
Ook mensen die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet krijgen te maken met het minimum loon. Om de hoogte van de bijstand te bepalen, maakt de gemeente namelijk gebruik van landelijk vastgestelde netto basisbedragen, de bijstandsnormen. Deze normbedragen zijn afhankelijk van het minimumloon.


Voorstel Tweede Kamer over tijdelijke ontkoppeling AOW en bruto minimumloon afgewezen

Begin dit jaar is er rumoer ontstaan over de AOW koppeling. De Tweede Kamer deed een voorstel om het minimum loon in drie jaar met 7,5% extra te verhogen (in 2023/2024/2025) en de AOW-uitkeringen niet. Een tijdelijke ontkoppeling dus. In plaats van een verhoging zouden de ouderen recht krijgen op een hogere heffingskorting (ouderenkorting). Dit plan zou de Nederlandse schatkist zo’n € 2,4 miljard schelen. Het voorstel is echter door de Eerste Kamer verworpen. De regering moet nu op zoek naar een andere manier om de koppeling te financieren.


Personal Finance Planner

De halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon heeft impact op het financieel advies aan je klanten. De Personal Finance Planner verwerkt deze aanpassingen en andere wettelijke regelingen altijd direct voor je. Op die manier ben je als adviseur zeker van correcte cijfers in het advies aan je klanten. Dat is pas (sociale) zekerheid!