Skip to content

Koopkrachtverbetering: wat betekent dit voor jou?

12 februari 2024

 

‘Volgens het Nibud verbetert in 2024 de koopkracht van (bijna) alle huishoudens. Door stijgende lonen, uitkeringen en een dalende inflatie, blijft er netto onder de streep meer over.’

Iedereen blij?

Helaas geldt dit niet voor iedereen. Als het gaat om de samenstelling van een huishouden en de hoogte van iemands inkomen, uitgaven en vermogen zijn er veel verschillen.

Zo krijgt de ene werknemer een forse loonstijging, terwijl het inkomen van een ander gelijk blijft of misschien zelfs daalt. Of de een geeft veel geld uit aan hobby’s, terwijl een ander liever spaart.

Ook inflatie is van invloed op iemands besteedbaar inkomen. Het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) berekent periodiek de consumentenprijsindex (CPI). Daarbij kijkt men naar het prijsverloop van een selectie goederen en diensten die een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit ‘boodschappenmandje’ bestaat onder andere uit voedingsmiddelen, duurzame consumptiegoederen, huur, school- en collegegeld, energiekosten, onroerendezaakbelasting en motorrijtuigenbelasting. De prijzen van dit mandje worden vergeleken met die van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Een gemiddeld ‘boodschappenmandje’ bestaat eigenlijk niet, dus het inflatiecijfer zal bij iedereen anders uitvallen. Bijvoorbeeld: de een heeft hoge energielasten, terwijl een ander zelfvoorzienend is. Of rijdt een auto van de zaak waar een ander kiest voor openbaar vervoer.

De koopkracht kan bovendien sterk veranderen door persoonlijke omstandigheden. Denk aan: een nieuwe baan, samenwonen, uit elkaar gaan, kinderen krijgen, overlijden, ziekte, werkeloosheid  of verhuizen. Kortom: de gemiddelde koopkrachtontwikkeling zegt weinig over iemands werkelijke besteedbaar inkomen. De berekening van het netto besteedbaar inkomen is altijd maatwerk!  

 

Alles draait om netto besteedbaar inkomen!

Met de Personal Finance Planner bied je, door calculaties op basis van netto besteedbaar inkomen, maatwerk aan je klanten. Snel en eenvoudig toon je de koopkrachtontwikkeling. Dan weten je klanten precies wat beschikbaar is voor dagelijkse uitgaven; nu en in de toekomst. Zo kun je passend advies geven over sparen, beleggen en het afdekken van inkomensrisico’s.

‘Wat is jouw koopkrachtontwikkeling? Met de PFP bereken je het!’