Skip to content

Moet je als belegger rekening houden met langdurige inflatie?

23 november 2021

 

Door de lage rente loont het niet om veel geld op een spaarrekening te houden. Daar komt nog eens bij dat met een langdurige inflatie geld op een spaarrekening óók nog eens minder waard wordt. Om meer rendement te halen uit je vermogen gaat men opzoek naar alternatieven. De vraag is; “Welke investeringsvorm is het meest interessant als de inflatie kan leiden tot een stevige marktcorrectie?”Inflatie

De coronacrisis, de hoge gasprijs en het opnieuw opstarten van de wereldhandel heeft het leven de afgelopen maanden veel duurder gemaakt. Volgens de experts zal daar niet meteen een einde aan komen. Mede om deze reden is het voor beleggers verstandig om zich voor te bereiden op een onverwacht structureel oplopende inflatie. 

Rekenvoorbeeld

We weten allemaal dat door inflatie geld minder waard wordt: een euro nu is meer waard dan een euro over 10 jaar. Maar hoe groot is deze waardedaling? Om wat voor bedragen gaat het?

  • Wanneer je nu € 10.000 op je spaarrekening hebt staan, dan is dit bedrag in 2031 bij een inflatie van 1,92% nog maar € 8.268 waard.
  • Indien je nu € 50.000 op je beleggersrekening hebt staan, dan is dit bedrag in 2035 bij een inflatie van 3% nog maar € 33.056 waard.

Je ziet, de waardedaling van geld als gevolg van inflatie is heel groot. 

Reële planning

Het is terecht dat men zich zorgen maakt over de gevolgen van inflatie op hun vermogen. Door de stijgende inflatie neemt het consumentenvertrouwen af en worden investeringen voor beleggers risicovoller. Een belegger is vaak niet geïnteresseerd in het nominale rendement van zijn portefeuille, maar kijkt naar het reële rendement van het vermogen. Bij een hoge inflatie, moet het nominale rendement van je portefeuille hoger zijn om de gevolgen van inflatie te compenseren en wordt het risicoprofiel van je portefeuille hoger.

Conclusie

Een financieel adviseur kan de gevolgen van inflatie op een vermogen beter in kaart brengen, omdat een adviseur per individu kijkt welke beleggingsvorm het beste bij het profiel en situatie past. Door inflatie mee te nemen in een financiële planning kan je een realistischer beeld schetsen.
Om meer inzicht te krijgen in de diversiteit van financiële mogelijkheden is het verstandig om de verschillende opties en scenario’s met een financieel adviseur te bespreken. Zij geven je een goed financieel inzicht en een passend advies.
Omniplan is de softwareleverancier die deze financiële scenario's berekent.