Skip to content

Whitepaper: Toekomstbestendig Wonen

6 december 2022

De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en hetzelfde valt te zeggen over de inflatiecijfers. Maar liefst zeventien procent van alle Nederlanders met een koopwoning maakt zich weleens zorgen over zijn hypotheek. Dit blijkt uit onderzoek van Omniplan onder 1.118 huiseigenaren, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna zes op de tien ondervraagden pleiten daarom voor realtime inzicht in hun hypotheekproduct en de impact ervan op hun financiële plaatje.

Tussen september 2013 en september 2022 steeg de gemiddelde verkoopprijs van een Nederlandse koopwoning met maar liefst 96,6 procent. Door de oplopende inflatie en hoge energieprijzen lijkt de woningmarkt nu echter af te koelen. Zo daalde in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds 2013 de gemiddelde verkoopprijs van een koophuis en nam het aantal transacties met ruim acht procent af (oktober, jaar-op-jaar). Slecht nieuws voor woningbezitters die hun huis recent (en duur) hebben aangekocht. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst een op de zes woningbezitters zich zorgen maken over hun hypotheek. Met dertig procent zijn vooral jongeren ongerust over hun financiële toekomst. 


Hypotheekadviseur biedt continu financieel inzicht

Verwachten jij en je partner binnenkort te verhuizen, van baan te veranderen of hebben jullie misschien plannen voor gezinsuitbreiding? Als de afgelopen jaren iets hebben aangetoond, dan is het dat er in korte tijd veel kan veranderen. De hypotheekadviseur van de toekomst biedt doorlopend inzicht in ontwikkelingen die van invloed zijn op iemands financiële situatie. Volgens maar liefst veertien procent van alle ondervraagden is er tijdens hun laatste hypotheekadvies juist onvoldoende rekening gehouden met hun toekomstige financiële situatie. Opvallend genoeg zijn jongeren het meest kritisch.


Bijna helft Nederlanders bereid om alle persoonlijke data te delen

Om als hypotheekadviseur toekomstbestendig advies te kunnen geven, is het belangrijk dat je over zoveel mogelijk relevante data beschikt. Helaas staat belangrijke financiële data nog vaak op verschillende plekken opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een studieschuld geregistreerd bij DUO en kredieten en andere verplichtingen bij het Bureau Kredietregistratie. Maar er is hoop: bijna de helft van alle Nederlanders is bereid om alle persoonlijke data te ontsluiten, wanneer dit leidt tot een beter financieel advies.


Een op drie Nederlanders is voor digitalisering hypotheektraject

De digitalisering van onze samenleving is dankzij de coronapandemie in een stroomversnelling geraakt. Naast werken, vergaderen en zelfs solliciteren op afstand, bleek ook een hypotheekgesprek prima online te kunnen plaatsvinden. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst een op de drie Nederlanders het prima vindt als het hypotheektraject voortaan volledig digitaal zou plaatsvinden. Opvallend genoeg zijn hoogopgeleiden hiervan de grootste voorstanders.


Zestig procent woningbezitters wil graag doorlopend inzicht in hypotheek

Hypotheekadviseurs kunnen een nóg belangrijkere rol vervullen dan momenteel het geval is, zo blijkt uit het onderzoek. Niet meer ‘alleen’ de servicegerichte adviseur die op specifieke momenten ondersteunt, maar iemand die doorlopend terugkomt op ontwikkelingen die van invloed zijn op iemands hypotheek, en daarmee diens algehele financiële situatie. Niet minder dan zestig procent van de woningbezitters zegt graag doorlopend inzicht te krijgen in zijn hypotheekproduct en de impact ervan op zijn financiële situatie.


Meer weten? Download dan de volledige whitepaper via onderstaand formulier.