Skip to content

Een kijkje in de keuken bij Omniplan, zo wordt onze software ontwikkeld!

30 augustus 2021

 

De software van Omniplan is eigenlijk nooit écht af: er zijn altijd klantwensen om te vervullen en optimalisatieslagen om uit te voeren. Ons ontwikkelteam is zelf ook altijd in beweging. Vandaag de dag is het een multidisciplinair scrumteam die alle relevante ontwikkelingen rondom onze Adviesplanner bijhoudt en vertaalt naar nieuwe functionaliteiten. We bieden u graag eens een kijkje in onze keuken: zó wordt nou software ontwikkeld binnen Omniplan!


Mobbing

Al ruim voordat iedereen verplicht was om thuis te werken, was er al een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Martijn: “We werkten al een tijdlang met pairs, dus in tweetallen. Dat stimuleerde de kennisdeling al flink. Maar nu we mobben, waarbij we met vier à vijf man aan één stuk code werken, is dit alleen maar verder toegenomen. We zijn natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd aan het programmeren: één iemand zit achter het toetsenbord, die noemen we de driver. Daaromheen zitten de navigators, die de driver helpen om zijn doelen te bereiken. Bijvoorbeeld door een stuk code op te zoeken.

Op deze manier werk je tegelijkertijd aan één stuk code en blijft iedereen op de hoogte.” Een werkwijze die in een redelijk korte tijd is ingebakken, erkent developer Julian. “Toen ik bij Omniplan begon, was er echt wel behoefte aan een nieuwe scrumwerkwijze, meer vanuit een teamgedachte. Tussendoor ben ik intern binnen een aantal andere teams gaan helpen, maar toen ik hier terugkwam, was die hele nieuwe werkwijze er al. Dit is echt een wereld van verschil en echt tof om mee te maken.”

 

Adviesplanner

Om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wát er ontwikkel-technisch allemaal gebeurt, worden de taken steeds klein gehouden. Hapklare brokken, die op het eerste gezicht bescheiden zijn, maar gezamenlijk een grote verbetering betekenen. Zo is het scrumteam op dit moment druk bezig met de rapportagetool binnen de Adviesplanner. Chiel: “Adviseurs kunnen met behulp van onze software adviesrapporten genereren. We zijn nu bijvoorbeeld druk bezig met de ontwikkeling van een functionaliteit waarmee de adviseur kan bepalen welke teksten, grafieken en andere figuren er in het adviesrapport komen.” De werkwijze betekent dat de teamleden zelf ook de ruimte krijgen om met oplossingen te experimenteren. Erwin: “Dat is het mooie van dit scrumteam: niet alleen de architecten komen met oplossingen, ook de ontwikkelaars dragen hun steentje hieraan bij. Echt iedereen denkt mee wanneer er een uitdaging ontstaat. Ik heb nog nooit ergens meegemaakt dat een ontwikkelteam zó zelfstandig en autonoom werkt binnen een organisatie.”

 

Kwaliteit waarborgen

Nieuwe functionaliteiten moeten natuurlijk top notch zijn: de vertaalslag naar de eindgebruiker is daarom essentieel. Als consultant schakelt Menno veelvuldig met klanten en (potentiële) gebruikers. “Dan bespreken we de functionaliteit: hoe werkt het en wat kan er nog beter? Het is echter ook vooral mijn taak om ervoor te zorgen dat er knopen worden doorgehakt en dat we qua techniek niet eindeloos uitweiden. ‘Dit is wat we aan het bouwen zijn, dit is waar vraag naar is binnen de markt en dat moet goed zijn.’ Op een later moment kijken we wat er nog meer mogelijk is. Maar we gaan dus niet bouwen om het bouwen.” Het borgen van de kwaliteit van de al bestaande software is eveneens essentieel, erkent Stacy. “Ook daar speelt mobbing een cruciale rol. Doordat wij ontwikkelaars, consultants en testers in één groep hebben, weten we zeker dat hetgeen we bouwen en onderhouden er niet alleen goed uitziet, maar ook dat het veilig is en blijft. Julian is bijvoorbeeld onze devil’s advocate: ook wanneer iedereen ervan overtuigd is dat iets goed is, durft hij de vraag te stellen of dat echt wel zo is.” Automatisch testen zorgt er daarnaast voor dat het scrumteam gedurende het gehele ontwikkelproces zeker weet dat het iets kwalitatief goeds aan het bouwen is. Stacy: “We checken steeds of iets klopt en werkt, voordat we doorgaan naar de volgende stap. Niet aan het einde pas. Voor iedere stap die we zetten, hebben we het bewijs dat we iets goed hebben gebouwd.”

 

Financiële kennis

Developers zijn geen financieel adviseurs en vice versa: desondanks beschikken ook de technische experts binnen Omniplan over de broodnodige financiële kennis. Sebastian werkt, van het gehele team, het langst binnen Omniplan en hij ziet dat – opnieuw - mobbing de kennisdeling gigantisch heeft gestimuleerd. “Een aantal jaar terug lag er heel veel kennis bij een paar personen, maar inmiddels begint zich dat goed te verspreiden. Bepaalde berekeningen zijn zó complex, dat is ook lastig te snappen wanneer je daar niet voor gestudeerd hebt. Maar doordat onze Adviesplanner nu al van zo’n hoog niveau is, kunnen collega’s moeiteloos werkzaamheden van elkaar overnemen.” En anders zijn er altijd nog de business consultants van Omniplan die bij kunnen springen. Julian: “Mocht ik diepgaande financiële kennis nodig hebben, dan weet ik altijd vrij gemakkelijk iemand te vinden.”

 

Hecht team

Hoewel de coronamaatregelen ervoor hebben gezorgd dat het scrumteam nog geen moment bij elkaar is geweest, zijn de teamverbanden hechter dan ooit. Erwin: “Iedereen is op een gezonde manier eigenwijs.” Sebastian beaamt dit. “Ik heb ook echt het gevoel dat we als één team nieuwe functionaliteiten aan het maken zijn.” Martijn benadrukt vooral de vrijheid binnen het team. “We mogen hier allemaal nieuwe technieken uitproberen. Dat experimenteren is echt ontzettend gaaf en resulteert in betere kwaliteit.”