Skip to content

Nederlanders nonchalant over financiële impact van scheiding

20 januari 2022

 

Nederlanders schatten de financiële impact van een scheiding laag in. Liefst acht op de tien mensen verwacht niet in financiële problemen te komen, indien hun relatie zou stranden. Bijna de helft beschouwt financiële problemen na een relatiebreuk zelfs als vrijwel uitgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van FFP, de Federatie voor Financieel Planners en Omniplan.

 

Onderzoeksbureau Ipsos bevroeg duizend panelleden over zes financiële thema’s: werk en inkomen, gezondheid, wonen, pensioen, duurzaamheid en relatie/familie. Aan die thema’s werden verschillende scenario’s gekoppeld. De respondenten moesten een inschatting maken van de kans op financiële problemen wanneer een van de scenario’s zich zou voordoen. Zorgkosten eindigde bovenaan, gevolgd door stijgende woonlasten. De financiële impact van een scheiding schatten Nederlanders aanzienlijk lager in; dit life-event bungelt onderaan het lijstje. Op een tienpuntsschaal gaf 47% zelfs een 1 als score; slechts 3% liet met een 10 weten het financiële risico van een scheiding als zeer hoog in te schatten.

Zorgwekkende uitkomsten

In totaal zegt 79% geen financiële problemen te verwachten, mocht het tot een scheiding komen. Mark Dukers, directeur van de FFP, maakt zich zorgen over deze uitkomsten. De praktijk laat immers zien dat een relatiebreuk de meest voorkomende oorzaak is waardoor mensen in financiële problemen komen. “Iedereen kent wel schrijnende gevallen. Stellen die tegen wil en dank onder hetzelfde dak blijven wonen of die amper het hoofd boven water kunnen houden, omdat ze met dubbele lasten zitten. Het CBS heeft berekend dat zo’n 7% van de gescheiden mensen onder de armoedegrens terechtkomt. Bij vrouwen komt dat bovendien twee keer vaker voor dan bij mannen.” Het is volgens Dukers dan ook zorgwekkend dat de meeste Nederlanders vrij onbekommerd naar de impact van een scheiding kijken.

Vrouwen maken zich –onterecht– minder zorgen

Met name voor vrouwen is de situatie na een scheiding verontrustend. Zij genieten vaak minder inkomen en gaan er in koopkracht fors op achteruit. Dukers: “Uit ons onderzoek kwam echter iets opmerkelijks naar voren: vrouwen schatten de kans op financiële problemen aanzienlijk kleiner in dan mannen.” De vraagt rijst of zij zich misschien rijker rekenen dan ze zijn of dat er een soort onverschilligheid vanuit gaat – het idee dat ze er toch niets aan kunnen veranderen.
Dukers constateert bovendien bij zowel vrouwen als mannen een grote kloof tussen het aanwezige inzicht en het daadwerkelijk regelen van zaken. “We zijn geneigd altijd maar in te steken op informatievoorziening, met het idee dat als mensen het snappen, ze vanzelf wel dingen gaan regelen. Zo werkt het helaas niet. We moeten ze aansporen om tot actie over te gaan; dan komt de behoefte aan informatie vanzelf.” De FFP-directeur roept verschillende marktspelers op tot samenwerking. “Onderzoekers, financieel planners, overheid en bedrijfsleven: gezamenlijk moeten we kijken wat er nodig is om consumenten in de actiemodus te krijgen.”