Skip to content

Omniplan ontvangt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

9 oktober 2020

Omniplan heeft uit handen van het onafhankelijke bureau Duijnborgh het ISO-27001:2017 Certificaat ontvangen. Deze certificering bevestigt dat Omniplan haar processen rondom informatiebeveiliging op de juiste manier heeft gedocumenteerd en correct beheert.

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Bijna dagelijks krijgen organisaties te maken met privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. Het is daarom van essentieel belang dat vertrouwelijke informatie niet op straat komt te liggen. Dit was voor Omniplan de aanleiding om een audit op haar informatiebeveiliging te laten uitvoeren. "Door het maken van een risicoanalyse brengen we alle risico’s die informatiebeveiliging met zich meebrengt in kaart. En door het treffen van maatregelen en het inspelen op deze risico’s reduceren we zoveel mogelijk het risico.", aldus Tom Ehren, Directeur Omniplan Development. "Daarnaast worden processen geborgd, structuur aangebracht en is een managementsysteem geïmplementeerd wat betekent dat de kwaliteit van de organisatie ook naar een hoger niveau is gebracht."

Om aan te tonen dat er binnen een organisatie consciëntieus met informatiebeveiliging wordt omgegaan en de nodige maatregelen worden getroffen, heeft Omniplan het ISO 27001:2017 certificaat behaald. Eén van 's werelds meest populaire en snelst groeiende normen op het gebied van informatiebeveiliging. "We zijn binnen onze organisatie op allerlei manieren met informatie bezig. Voorbeelden hiervan kunnen variëren van digitale informatie en fysieke middelen als netwerken en laptops tot kennis die aanwezig is bij individuele medewerkers. De veiligheid van privacygegevens van onze klanten staat daarbij voor ons op de eerste plaats," erkent Danny Steenstra Toussaint, Quality manager van Omniplan.

"Omniplan voldoet nu aan de eisen van (potentiële) klanten en laat zien dat we veel waarde hechten aan privacy en dat we zorgvuldig omgaan met bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke gegevens. Tot slot kunnen we aantoonbaar maken dat we voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en daarmee is een belangrijke vraag van (potentiële) klanten ook beantwoord." aldus Danny.