Skip to content

De verduurzaming van het woningbestand is één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse hypotheeksector.

15 december 2022

 

Het is vooral belangrijk dat hypotheekadviseurs klanten wijzen op de mogelijkheden en noodzaak om hun huis te verduurzamen.

De verduurzaming van het woningbestand is één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse hypotheeksector. Ook binnen Rabobank staat dit thema torenhoog op de agenda. Naast het opleiden van de eigen hypotheekadviseurs, speelt ook een intensieve samenwerking met andere partijen binnen de hypotheekketen een belangrijke rol. Annery Lucassen, Account Director van Omniplan legt Theo Harms, Lead Duurzaam Wonen bij Rabobank, een aantal vragen voor wat betreft het thema ‘verduurzamen van de eigen woning’.

Op welke wijze kunnen de hypotheekadviseurs van Rabobank een rol spelen in de informatievoorziening wat betreft woningverduurzaming? Gaat de Rabobank haar adviseurs opleiden op het gebied van verduurzaming van de eigen woning?
“Rabobank heeft in september 2019 een verduurzamingsopleiding voor haar adviseurs geïntroduceerd. Deze opleiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze adviseurs zich meer op hun gemak voelen wanneer ze over dit thema praten met hun klanten. Inmiddels heeft Rabobank deze opleiding ook ter beschikking gesteld aan de rest van de markt, via de samenwerking in het sectorcollectief Duurzaam Wonen. Bij aanvang waren daar al tachtig bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt bij betrokken. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over verduurzaming bij alle adviseurs in de markt.”Als het gaat om het versnellen van de verduurzaming van de eigen woning, geeft de Rabobank aan dat een verhuizing hier een uitstekend moment voor is. Kijkende naar de rol van de adviseur.

Gaat de Rabobank haar adviessoftware aanpassen met nieuwe rekenmethodes, om de energiekosten voor en na verduurzaming inzichtelijk te maken voor de woningeigenaar?
“Hypotheekadviseurs zullen niet de rol van de energieadviseur overnemen. Het is vooral belangrijk dat zij hun klanten wijzen op de mogelijkheden - en op de toekomstige noodzaak - om hun huis te verduurzamen. En dat ze klanten helpen bij het vinden van een verantwoorde financieringsoplossing hiervoor. Bovendien zijn de modellen voor het besparen van energiekosten nog sterk in ontwikkeling. Wat een klant bespaart, zal sterk afhangen van zijn of haar gedrag. Op de korte termijn verwachten we dus niet dat inzichten over het mogelijke rendement van verduurzamings-maatregelen een plek zullen krijgen in het hypotheek-adviesrapport. Wél zorgen we ervoor dat de klant in het kader van het hypotheekadviesgesprek eenvoudig een specialistische energiescan kan uitvoeren en een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die er zijn.”


Zou een volgende stap kunnen zijn om ook de maximaal toegestane hypotheeksom, op basis van het nieuwe energielabel dat de verduurzaamde woning krijgt na de verbouwing, opnieuw vast te stellen? Het netto besteedbaar inkomen van de woningeigenaar neemt immers toe, aangezien de energiekosten dalen.

“Dat is inderdaad een interessante gedachte. Op dit moment staat de regelgeving deze optie echter niet toe.”

Rabobank geeft aan dat samenwerking noodzakelijk is om de verduurzaming van de eigen woning te versnellen. Welke samenwerkingsverbanden voorziet de Rabobank in dit opzicht?
“Voor klanten is het belangrijk dat ze op een consistente manier informatie krijgen over verduurzaming van de eigen woning. Het is daarom belangrijk dat de verschillende schakels in de keten goed met elkaar samenwerken. Binnen de hypotheekketen moet de manier waarop hypotheekadviseurs, adviessoftware-aanbieders, financiers en HDN (Hypotheken Data Netwerk, red.) het thema duurzaamheid behandelen goed op elkaar aansluiten. Idealiter komt dit ook overeen met de wijze waarop makelaars het onderwerp met hun klanten bespreken. We willen daarom graag bevorderen dat we met al deze ketenpartners gezamenlijk dezelfde kant op bewegen.”

Rabobank voorziet dus ook een voorname rol voor de softwareleverancier?
“Jazeker. Duurzaamheid is een ingewikkeld thema. Softwareleveranciers hebben bij uitstek verstand van het vereenvoudigen van complexe materie, zowel voor adviseurs als voor klanten. Het is goed dat zij meedenken over de manier waarop we adviseurs en klanten het beste kunnen helpen bij het verduurzamen van de eigen woning.