Een compleet en betrouwbaar adviesplatform

De Personal Finance Planner maakt deel uit van het Personal Finance Platform. De planner draait in een veilige en stabiele cloudoplossing die voldoet aan de hoogste veiligheid- en kwaliteitsnormen.

Omniplan is ISO-27001:2017 gecertificeerd, deze certificering bevestigt dat Omniplan haar processen rondom informatiebeveiliging op de juiste manier heeft gedocumenteerd en correct beheert. 

 • Ik verwacht dat klanten steeds meer behoefte gaan krijgen aan digitale adviestrajecten. Afgelopen tijd was dit duidelijk zichtbaar.

  Joep van Spreeuwel - Servatus

Productspecificaties van de Personal Finance Planner

De Personal Finance Planner van Omniplan ontsluit diverse complexe financiële berekeningen. Het financieel advies & planning software van Omniplan maakt grondige doorrekeningen van de financiële en fiscale situatie van een huishouden. De doorrekening geeft direct inzicht in de samenhang tussen de budget- en vermogensontwikkeling van een klant en de consequenties daarvan in de tijd. Daarnaast maakt het de life-events zoals pensioen, ontslag of overlijden van de cliënt of partner inzichtelijk.

Bekijk de vele functionaliteiten.

Klantdossier

 • Klantdossier getoond op basis van meest recente aangemaakt
 • Klantdossier zoeken op basis van naam, postcode of nummer
 • Opvoer arbeidsverleden
 • Opvoer AOW kortingsjaren

Instellingen

 • Inflatiepercentage
 • Inflatiemodel
 • Belastinglatenties
 • Gewenst uitgavenpatroon
 • Gewenst uitgavenpatroon bij overlijden
 • Gewenst uitgavenpatroon bij arbeidsongeschiktheid
 • Gewenst uitgavenpatroon bij werkloosheid

Inkomsten

 • Dienstbetrekking
 • Dienstbetrekking flex
 • Dienstbetrekking DGA
 • IB onderneming
 • Ondernemersaftrek
 • Overige werkzaamheden
 • Oudedagsreserve
 • Ontvangsten onbelast
 • AO-uitkering
 • WW-uitkering
 • Bijstandsuitkering
 • ANW-uitkering
 • Ontvangen alimentatie
 • Inkomsten vroegere arbeid
 • Periodieke uitkering
 • Inkomsten uit verhuur
 • Fiscale correctiepost
 • Afwijkende belastingplicht
 • Meewerkaftrek
 • Oudedagsverplichting

Uitgaven

 • Specifieke uitgave
 • Uitgave voor kind
 • Te betalen alimentatie
 • Persoonlijke uitgave
 • Extra kosten na overlijden
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Giften
 • Huur
 • Kosten eigen woning
 • Contant Schenken

Pensioen

 • Pensioen UPO
 • Pensioenaanspraak
 • Prepensioen en VUT
 • Pensioen in eigen beheer

Verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Woonlasten AOV
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Erfrente
 • Lijfrenteverzekering
 • Bancaire lijfrente
 • Direct ingaande lijfrente
 • Kapitaalverzekering
 • Andere premie niet aftrekbaar
 • Stamrecht of lijfrente eigen beheer

Bezittingen

 • Specifiek tegoed
 • Groene beleggingen
 • Premiedepot
 • Vermogensbestanddeel
 • Spaar- en beleggingstegoed
 • Woning
 • Renteloze direct opeisbare lening
 • Vordering op BV
 • Vordering op derden
 • Terbeschikkingstellingsregeling
 • Besloten vennootschap

Schulden

 • Lening
 • Schenken onder schuldigerkenning
 • Overbedelingsschuld
 • Hypothecaire lening
 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Vordering op privé

IB-ondernemer

 • Keuze in stakingsmogelijkheden bij risicoscenario's
 • Geruisloze inbreng in een nieuwe BV bij staking
 • Ondernemersaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Meewerkaftrek

BV-module

 • Fiscale en commerciële balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Cashflow overzicht
 • Verloop verkrijgingsprijs
 • Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
 • Automatisch dividend
 • Verkoop BV

Scenario analyse

 • Langleven
 • Overlijden cliënt
 • Overlijden partner
 • Arbeidsongeschiktheid cliënt
 • Arbeidsongeschiktheid partner
 • Werkloosheid cliënt
 • Werkloosheid partner

Rapportage

 • Rapport in MS Word
 • Configurabele modules
 • Uitgebreid rapport

Support

Voor vragen stuur een email naar support@omniplan.nl

Wil u meer weten? Neem contact met ons op.

Omniplan: Delivering Personal Finance

Betrouwbare software is key bij Omniplan. Wij zorgen voor het beste gereedschap voor adviseur en consument voor een optimaal advies over de financiële toekomst.

Als geen ander weten wij dat uitgebreide rekenfuncties, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor adviseur en consument onmisbaar zijn voor het nemen en monitoren van gezonde financiële beslissingen. Voor zowel grootbank als individuele adviseur zijn we een betrouwbare partner op het gebied van personal finance.

Wil je meer weten wat we voor jullie organisatie kunnen betekenen?

 • De businesspartner voor alles rondom financieel advies
 • Al sinds 1995 de specialist in financiële adviessoftware
 • Kwaliteit en betrouwbaarheid is onze standaard