Skip to content

Beleggen in vastgoed niet altijd ‘vast’ goed!

9 juli 2024

Veel mensen verhuren een (tweede) woning. Beleggen in vastgoed levert namelijk een mooi rendement op en zorgt voor spreiding van risico's. Met de recente wetswijzigingen per 1 juli 2024 en het voorgestelde wetsvoorstel voor box 3 vanaf 2027, waarbij het werkelijke rendement belast wordt, kan de inkomstenbelasting voor verhuurders hoger uitvallen. Wat betekent dit voor de particuliere verhuurder? Is investeren in vastgoed nog steeds rendabel?

Wat verandert er allemaal?

Per 1 juli 2024 treedt de nieuwe Wet vaste huurcontracten in werking. Vaste huurcontracten worden vanaf dat moment de norm en het aanbieden van tijdelijke huurcontracten is niet langer zomaar toegestaan. Huurders die vanaf 1 juli 2024 een woning betrekken, zullen automatisch een vast huurcontract ontvangen! Er zijn enkele uitzonderingen voor bepaalde groepen huurders, zoals studenten en gescheiden ouders, en in specifieke situaties zoals verhuur op basis van de Leegstandwet of bij woningrenovaties. In deze gevallen mag een verhuurder maximaal twee jaar een tijdelijk contract aanbieden. Maar als verhuurder zit je voortaan voor langere tijd aan de huurder vast!

Een andere wijziging die van kracht wordt op 1 juli 2024, is de Wet betaalbare huur. Voorheen waren er twee categorieën huurwoningen: de gereguleerde sector (met een maximale huurprijs van € 879,66 per maand) en de vrije sector (zonder huurplafond). Nu is er een nieuwe categorie toegevoegd: de middensector. Dit betreft woningen met een maximale huurprijs tot € 1.157,95 per maand, wat juist het segment is waar veel particuliere verhuurders zich bevinden. Bestaande huurcontracten blijven gerespecteerd, maar zodra een huurder vertrekt, geldt de nieuwe maximale huur op basis van het Woningwaarderingsstelsel. Bij woningen die momenteel al in de lage- of middensector vallen volgens het puntenstelsel en een te hoge huurprijs hebben, moet de huurprijs voor de huidige huurder eerder aangepast worden. Ook de puntentelling van het Woningwaarderingsstelsel, waarmee de maximale huur wordt bepaald, verandert op 1 juli 2024. Kortom: de huurprijs die je als particuliere verhuurder mag hanteren, wordt steeds meer door de wetgever bepaald!

Ook het voorgestelde wetsvoorstel voor het toekomstige box 3 stelsel, dat naar verwachting van kracht zal worden vanaf 1 januari 2027, heeft gevolgen voor de particuliere verhuurder. In plaats van een forfaitair rendement, zullen de daadwerkelijke huurinkomsten (minus eventuele onderhoudskosten) in box 3 worden belast. Bij verkoop van de woning zal de gerealiseerde waardestijging ook belast worden, maar gelukkig kunnen de gemaakte verbeteringskosten daarvan worden afgetrokken. Het is dus belangrijk voor particuliere verhuurders om nauwkeurig bij te houden welke onderhouds- en verbeteringskosten zij in de loop der jaren hebben gemaakt.

Met behulp van de Personal Finance Planner zit je altijd goed!

Veel mensen verhuren een (tweede) woning om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Echter, met de steeds complexere regelgeving kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken. Als adviseur is het belangrijk om een grondige analyse te maken van de voors en tegens van beleggen in vastgoed voor je cliënten. Met de Personal Finance Planner van Omniplan kun je snel en gemakkelijk berekenen of verhuur nog steeds een geschikte vermogensoplossing is. Met een financiële planning van de Personal Finance Planner komt het niet vast, maar zeker goed!