Skip to content

Whitepaper: Grote financiële zorgen, weinig actie

28 april 2022
Whitepaper: Grote financiële zorgen, weinig actie

Nederlanders overschatten hun eigen financiële inzicht en onderschatten financiële risico’s. Toch hebben ze weinig behoefte om hun kennis te verhogen en actie te ondernemen om hun situatie te verbeteren. Dat zijn opvallende uitkomsten van een onderzoek dat FFP, Federatie voor Financieel Planners, en Omniplan hebben laten uitvoeren door IPSOS.

In de whitepaper ‘Grote zorgen, weinig actie’ zetten FFP en Omniplan hun zorgen uiteen omtrent de financiële situatie en ogenschijnlijke laconieke houding onder consumenten. Uit hun onderzoek blijkt dat mensen zich over het algemeen weinig zorgen maken over hun financiële situatie.

Over pensioen zeggen mensen weinig inzicht en veel zorgen te hebben; over een onderwerp als scheiden maken consumenten zich juist weinig zorgen. Dukers: “Je kunt je natuurlijk afvragen hoe terecht die zorgeloosheid is.” Minstens zo zorgelijk noemt de beroepsorganisatie het gebrek aan handelingsbereidheid: minder dan de helft van de mensen die zich zorgen maken, geeft aan behoefte te hebben aan meer inzicht. “Wellicht denken mensen dat ze geen handelingsperspectief hebben, dat ze toch niets aan de situatie kunnen veranderen. Dat laatste is echter bijna altijd wel het geval. Hier zie ik een wezenlijke rol voor de financieel planner weggelegd.”

In de whitepaper hebben FFP en Omniplan een voorstel uitgewerkt om de problematiek aan te pakken. Niet alleen de financieel planner is aan zet, ook voor gedragsonderzoekers, werkgevers en overheid is er werk te verzetten. Zo pleit FFP voor een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zodat werkgevers de ruimte krijgen om vergoedingen te verstrekken voor financieel advies. Dukers: “Op deze manier worden werknemers minder kwetsbaar en stellen we ze in staat passende beslissingen te nemen over de inrichting van hun pensioen.”

FFP wil in gesprek met de verschillende marktspelers om gezamenlijk de problematiek op te lossen. Dukers: “De noodzaak om het inzicht en de handelingsbereidheid onder consumenten te verhogen, is groot. De consument lijkt die noodzaak nauwelijks te voelen. We moeten de handen ineen slaan en er alles aan doen om mensen in beweging te krijgen.”


Meer weten? Download deze whitepaper.