Skip to content

Helft vermogende ouderen bereid financieel te helpen

25 mei 2020
Whitepaper Optimaal schenken

43 procent schenkt alleen als duidelijk is waar het geld voor gebruikt wordt. 55 Procent van de Nederlanders ouder dan vijftig jaar is bereid zijn of haar (klein)kinderen of anderen financieel een handje te helpen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van financieel dienstverlener Omniplan onder 572 Nederlanders met een vrij besteedbaar vermogen en/of overwaarde op de koopwoning van minstens 200.000 euro. Meer dan een op de vier wil alleen schenken als duidelijk is waarvoor het geld gebruikt wordt.

Hoewel een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden graag helder heeft wat er precies met hun schenking gebeurt, is maar liefst 36 procent bereid om binnen vijf jaar een schenking te doen. “Het is mooi om te zien dat zoveel ouderen hun familie of anderen financieel willen bijstaan”, zegt Maarten Boddeus, Directeur Product en Markt bij Omniplan. ”Het kan een geruststelling zijn om te weten dat ouders en grootouders bereid zijn om anderen financieel te ondersteunen. Vooral nu we waarschijnlijk voor een langere tijd te maken krijgen met een economische recessie en veel mensen kampen met wegvallende inkomsten.”

Opmerkelijk genoeg zegt één op de vier vermogende ouderen niks te willen schenken omdat ze het geld zelf nodig denken te hebben. Boddeus:”We merken in de praktijk dat het voor veel mensen redelijk abstract is hoeveel geld er exact nodig is voor de oude dag. Daar komt bij dat deze tijd ook voor ouderen veel onzekerheid met zich meebrengt, gelukkig kan begeleiding in de vorm van slimme tools hierbij uitkomst bieden.” Liever geld uitlenen dan schenken Uit het onderzoek blijkt dat niet alle ondervraagden even graag schenken. Zo stelt 22 procent van hen liever aan (klein)kinderen en anderen geld te lenen dan te schenken. Mannen zijn deze mening met 26 procent vaker toegedaan dan vrouwen (15 procent). “Als de kinderen het geld later toch erven, biedt een schenking bij leven, die door de notaris is vastgelegd, aantrekkelijke fiscale voordelen.

Gemiddeld gezien kan dit een besparing opleveren van duizenden euro’s: geld dat niet afgedragen hoeft te worden aan de belastingdienst”, aldus Boddeus. ”Voor mensen die er financieel nog niet aan toe zijn om kinderen een bedrag te schenken, kan het zogeheten ‘schenken vrij van recht’ een uitkomst bieden. Hierdoor hoeft er uiteindelijk minder erfbelasting te worden betaald, zonder dat de begunstigde meteen over het bedrag beschikt.”Fiscaal vriendelijk schenken Maar liefst 68 procent van de vermogende ouderen geeft aan goed op de hoogte te zijn van alle regels en vrijstellingen rondom schenken. Ook zegt 55 procent te weten hoe het vermogen fiscaal vriendelijk overgedragen kan worden. Boddeus: ”In de praktijk zien we vooral dat mensen alles dénken te weten over schenken en het maximaal benutten van fiscale vrijstellingen, maar vaak wordt onderschat hoe groot de impact van schenken kan zijn op het netto besteedbaar inkomen.

Met name op het moment dat er zich onverwachte veranderingen voordoen in de privésfeer, bijvoorbeeld wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt of op het moment dat één van de partners plots overlijdt.” Over het onderzoek Panelwizard voerde het onderzoek in opdracht van Omniplan uit in april 2020, onder 572 Nederlanders van 50 jaar en ouder die beschikken over een vrij besteedbaar vermogen en of een overwaarde op de koopwoning van minstens 200.000 euro. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, regio en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt. Ook weet niet/ geen mening was een optie.

Meer over dit onderzoek lees je in onze whitepaper.