Skip to content

Neutralis

9 februari 2021
Omniplan En Neutralis

Bij Neutralis is persoonlijk en professioneel geluk leidend.


Alleen maar streven naar zoveel mogelijk financieel gewin, is niet iets waar Ozewald Wanrooij en zijn compagnon Leon Brummelhuis aan bij willen dragen. Daarom zetten zij zich met Neutralis iedere dag in om mensen te overtuigen van het belang van geluk, in het persoonlijk leven en op de werkvloer. Door hun klanten (financieel) inzicht te bieden rondom belangrijke levenssituaties, zoals het kopen van het huis, het starten als ondernemer of wanneer de kinderen gaan studeren. Menno Sonnema, Consultant bij Omniplan, gaat met Ozewald Wanrooij in op de rol van Neutralis binnen de financiële dienstverlening en belang van geluk.

Kun je ons iets meer over Neutralis vertellen?
“Dagelijks begeleiden wij binnen Neutralis mensen op individuele basis om een brug te slaan tussen het persoonlijk geluk en de financiële mogelijkheden. Daarnaast begeleiden wij organisaties, aan de hand van het programma ‘Rendement van Geluk op de werkvloer’, bij het vergroten van het werknemersgeluk. Hierbij staan onder andere zaken als balans tussen werk en privé, ziekteverzuim, verantwoord omgaan met de privéfinanciën, duurzame inzetbaarheid, verbinden en positief communiceren centraal.”

Hoelang werken Neutralis en met Omniplan al met elkaar samen?
“In eerste instantie maakten wij gebruik van een door onszelf ontwikkeld pakket. Maar omdat het onderhoud te veel tijd in beslag nam en de kwaliteit daardoor moeilijk te waarborgen was, zijn wij op zoek gegaan naar een alternatief. Door de specifieke en hoge eisen die wij aan een goed planningspakket stellen, konden wij niet om Omniplan heen. De planningssoftware van Omniplan is daarom sinds 2005 een belangrijk instrument binnen onze dienstverlening.”

Welke keuzes moet Neutralis maken om ervoor te zorgen dat jullie ook na 2020 nog waarde toevoegen voor jullie klanten?
“Wij zien onszelf op dit moment niet voor nieuwe keuzes staan. Wel staat de uitvoering van al gemaakte keuzes op de agenda. Binnen Neutralis willen wij afscheid nemen van de bemiddeling in financiële producten en ons beperken tot het geven van (financieel) inzicht. Daarnaast is het onze ambitie om met ons programma ‘Rendement van Geluk op de werkvloer’ in 2023 een begrip in de markt te zijn ten aanzien van geluk op de werkvloer en persoonlijk geluk. Dat werkgevers ons vinden, omdat zij ervan overtuigd zijn dat het persoonlijk geluk van de medewerkers essentieel is voor een duurzame, betekenisvolle en winstgevende organisatie en maatschappij.”De klant bepaalt hoe hij of zij bediend wil worden. Nu vertrouwen de meeste klanten voor vermogensadvies nog op een adviseur. Maar de groep die zelf met digitale hulpmiddelen bepaalt hoe hij of zij het vermogen belegt, neemt toe. Alleen de meest vermogenden zullen na verloop van tijd nog alles uit handen geven aan een adviseur.

Hoe gaan jullie met deze ontwikkeling om?
“De digitalisering brengt het zelfstandig beleggen dichter bij de consument, wat volgens mij een prima ontwikkeling is. Ten aanzien van vermogensadvies zie ik onze toegevoegde waarde voornamelijk op het gebied van het bepalen van de beleggingshorizon en het risicoprofiel. Hierbij is voor ons het netto besteedbare inkomensoverzicht dat wij met Omniplan maken een belangrijk middel. Daarnaast ben ik van mening dat wanneer iemand voldoende financieel inzicht heeft, diegene prima in staat zou moeten zijn om een beleggingsproduct af te sluiten.” Voor starters is het buitengewoon lastig om een woning te vinden. Zij worden nu sterk gedefinieerd aan de hand van hun studieschuld. Ook de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is hier niet bij gebaat: de gevolgen van de torenhoge studieschulden schrikken steeds meer af en weerhouden mensen ervan aan een studie te beginnen of om door te stromen.

Hoe kijkt u hiertegen aan als financieel planner?
“Allereerst maak ik het thema ‘studie’ tijdig bespreekbaar bij de ouders. Welke rol wil je als ouders nemen in de financierbaarheid en wat zijn de mogelijkheden om je kind hierin te ondersteunen? Vervolgens wordt er van de student ook meer verantwoordelijkheid gevraagd ten aanzien van de studiekeuze. De hoogte van de studieschuld is eenvoudigweg voor een groot deel afhankelijk van de keuze van de juiste opleiding. Waar word je gelukkig van? En sluit de studierichting hierop aan? Een goede studiekeuzes scheelt veel kosten, omdat dit de studievertraging vaak beperkt. Daarnaast speelt de thuissituatie een belangrijke rol in de keuze van de studie. Het is mijn ervaring dat een kind dat gelukkig is in zijn of haar thuissituatie beter presteert en minder snel kiest voor een studie waarvoor een uitwonende beurs nodig is. Tenslotte zullen deze kinderen ook sneller de studieschuld kunnen aflossen door nog wat langer thuis te blijven wonen.” Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de samenleving. Niet alleen door zelf een goed voorbeeld te geven, maar ook door particulieren en bedrijven te adviseren over mogelijkheden, opbrengsten en kosten van innovatie en verduurzaming.

Wat doen jullie met deze ontwikkeling?
“Wij houden ons bezig met het optimaliseren van het persoonlijk geluk van mensen. Echt gelukkige mensen zoeken hun geluk minder in consumptie en gaan bewuster om met hun omgeving. Volgens mij is dat de basis om te willen investeren in het verduurzamen van onze samenleving. Vanuit een krimpende adviesmarkt snap ik wel dat er adviseurs zijn die naar een alternatieve dienstverlening zoeken. Ten aanzien van energiebesparende maatregelen geldt voor mij het principe ‘schoenmaker blijf bij je leest’.”