Skip to content

Servatus

9 februari 2021
Servatus Omniplan

Ik verwacht dat klanten steeds meer behoefte gaan krijgen aan digitale adviestrajecten.


Servatus Vermogensmanagement te ‘s-Hertogenbosch is een vermogensbeheerder die in 2010 de deuren opende. De onderneming adviseert en begeleidt vermogende families en ondernemers bij het realiseren van hun financiële doelen. Charley Misset, Consultant bij Omniplan, gaat met Joep van Spreeuwel in op de rol van Servatus binnen de financiële dienstverlening en de toekomst van financieel advies.

Kun je ons iets meer over Servatus vertellen?
Bij Servatus Vermogensmanagement staat het beheren van uw vermogen niet uitsluitend in het teken van beleggen. Het biedt een compleet pakket aan vermogensdiensten die allemaal met elkaar samenhangen. Zo brengt het via vermogensplanning de financiën voor nu en de toekomst van cliënten in kaart. Dit resulteert in een vermogensplan waarin de wensen en de risico’s staan. Op basis van dit plan coördineert het de verdere planning van het vermogen. En tot slot stelt het een beleggingsportefeuille op aan de hand van het vermogensplan. Hierbij belegt het met name in indextrackers verdeeld over diverse vermogensklassen. Servatus treedt desgewenst niet alleen op als vermogensbeheerder maar ook als regisseur van het volledige vermogen.

Welke keuzes maken jullie om ervoor te zorgen dat jullie ook na 2020 nog waarde toevoegen voor jullie klanten?
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Ieder jaar analyseren wij onze rapportages en proberen wij ons te verplaatsen in de behoeftes van onze relaties. Zo hebben we de afgelopen periode flink geïnvesteerd in een nieuw rapportagesysteem voor de effectenportefeuilles van onze relaties. Daarnaast zijn we ook stappen aan het zetten in betere en meer efficiënte vermogensplanningen. Om deze reden ben ik ook erg blij dat ik ben betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe adviesplanner van Omniplan.

Hoe zal het klantgedrag de komende jaren veranderen? 
Ik verwacht dat klanten steeds meer behoefte gaan krijgen aan digitale adviestrajecten. Door de coronacrisis was dit de afgelopen periode duidelijk zichtbaar. Waar we voorheen dachten dat fysieke afspraken vaak noodzakelijk waren, merken we nu dat in een aantal gevallen ook afspraken middels een videoconference prima werken. Ook van onze relaties krijgen we positieve feedback.   
De klant bepaalt hoe hij of zij bediend wil worden. Nu vertrouwen de meeste klanten voor vermogensadvies nog op een adviseur. Maar de groep die zelf met digitale hulpmiddelen bepaalt hoe hij of zij het vermogen belegt, neemt toe. Alleen de meest vermogenden zullen na verloop van tijd nog alles uit handen geven aan een adviseur.

Hoe gaan jullie met deze ontwikkeling om?
Onze doelgroep bestaat uit (met name) ondernemers die zich onderscheiden met hun vermogen. Je zou daarom kunnen zeggen dat wij ons wat dat betreft geen zorgen hoeven te maken. Aan de andere kant zijn wij ons ervan bewust dat ook onze doelgroep steeds meer informatie tot zich neemt en kritischer wordt. Wij zijn gespecialiseerd in het combineren van verschillende vakgebieden en het specifiek afstemmen van de asset verdeling op de persoonlijke situatie van de klant. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee ook in de toekomst veel waarde blijven toevoegen voor onze relaties. Voor starters is het buitengewoon lastig om een woning te vinden. Zij worden nu sterk gedefinieerd aan de hand van hun studieschuld. Ook de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is hier niet bij gebaat: de gevolgen van de torenhoge studieschulden schrikken steeds meer af en weerhouden mensen ervan aan een studie te beginnen of om door te stromen.

Hoe kijkt u hiertegen aan als financieel planner? 
Uiteraard vind ik het geen goede ontwikkeling dat door de hoge studieschulden het jongeren afschrikt om te gaan studeren. Aan de andere kant vind ik het begrijpelijk dat hypotheekverstrekkers de maandlast van de studieschuld meenemen bij het verstrekken van een hypotheek. Wat mij betreft zou studeren vanuit de overheid meer gestimuleerd moeten worden. Zelf heb ik het studentenleven altijd gecombineerd met verschillende bijbaantjes, vooral in het weekend. Hierdoor heb ik de studieschuld beperkt kunnen houden. Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de samenleving. Niet alleen door zelf een goed voorbeeld te geven, maar ook door particulieren en bedrijven te adviseren over mogelijkheden, opbrengsten en kosten van innovatie en verduurzaming.

Wat doen jullie met deze ontwikkeling?
De afgelopen jaren is duurzaamheid een speerpunt geworden in ons beleggingsbeleid. Zo bouwen we al onze portefeuilles om naar portefeuilles waarin uitsluitend duurzame index trackers zijn opgenomen. Ook dagelijks op kantoor is deze ontwikkeling merkbaar. Zo wordt er tijdens de lunch aanzienlijk minder vlees gegeten en probeer ik, indien mogelijk, met de trein of racefiets naar kantoor te komen.

Welke trends & ontwikkelingen in de financiële sector zien jullie? 
Naast maatschappelijk verantwoord beleggen en het digitaliseren van de dienstverlening, zoals in eerdergenoemde punten ook al aan bod is gekomen, zien wij dat er nog meer aandacht uit zal gaan naar compliance zaken en het daadwerkelijk invulling geven aan het “know-your-cliënt” beginsel.